Оройн хоол ямар байх ёстой вэ?

Оройн хоол ямар байх ёстой вэ?

Оройн хоол ямар байх ёстой вэ? Өглөө хаан шиг, орой гуйлгачин шиг хоолло гэсэн үг байдаг. Харин манайхан энэ үгийг эсрэгээр нь…